Paljena žica


PALJENA ŽICA

Paljene žice imaju široku namenu i upotrebljavaju se u svakom radu kod kuće kao i proizvodnji. Idealne su za sitne majstorije i za rad na gradilištu, na ogradama ili na kući. Iskoristite priliku da nabavite paljenu žicu po najpovoljnijim cenama.


Šifra Paljena Žica
332 1,2 mm
360 1,4 mm
375 1,6 mm
520 1,8 mm
566 2,0 mm
938 2,2 mm
373 2,5 mm
495 2,8 mm
305 3,1 mm
306 4,0 mm

Kontaktirajte nas danas


036/73-77-88