Farbe i razređvači


FARBE I RAZREĐIVAČI

U ponudi imamo farbe i razredjivače različitih proizvođača. Farbe koje u ponudi mamo su na uljanoj, nitro i vodenoj bazi.


Šifra Boje i Razređivači
401 Zvezda-nitro temeljna
402 Nitro razređivač
404 Zvezda-uljana temeljna
405 Zvezda-uljana emajl
406 Zvezda-nitro emajl
407 Uljani razređivač

Kontaktirajte nas danas


036/73-77-88