Rabic elektrovareni


RABIC ELEKTROVARENI

Rabic pletivo predstavlja jednu vrstu žica, tj. Pletiva. Predstavlja jedan od najkorisniji h građevinskih materijala. Često se koristi i za ojačanje I povećanje čvrstoće i mehaničke otpornosti zidova. često koristi i za ojačanje klasičnih i krečnih maltera za povećanje čvrstoće i mehaničke otpornosti zidova.


Šifra Rabic Elektrovareni
1734 25 x 25 x 1,4 mm
1733 19 x 19 x 1,2mm
1732 16 x 16 x 1 mm
171 13 x 13 x 0,7 mm
1731 12 x 12 x 0,8 mm
173 10 x 10 x 0,7 mm
176 8 x 8 x 0,7 mm
172 6 x 6 x 0,5 mm

Kontaktirajte nas danas


036/73-77-88