UNP I INP profili


UNP I INP PROFILI

AS produkt D.O.O. u svojoj ponudi ima UNP i INP profile. Hemijske i mehaničke osobine odgovaraju standardu EN 10025.


UNP Ident kg
60 20U60 30,4
65 0U65 43,3
80 0U80 55
100 0U100 66,5
120 0U120 83
140 0U140 101
160 0U160 114
INP Ident kg
80 0I80 37
100 0I100 49
120 0I120 69
140 0I140 85,6

Kontaktirajte nas danas


036/73-77-88